Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Družinski zakonik s komentarjem

Cilj novega Družinskega zakonika je, zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih in družinskih sporih. Tako se pristojnosti odločanja o ukrepih selijo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. Izraz roditeljska pravica bo nadomestila starševska skrb, ta pa bo lahko, če otrok ostane brez staršev, dodeljena tudi starim staršem ali drugim ožjim sorodnikom. S tem so se izognili zapletom, ki bi jih povzročila posvojitev znotraj družine.

Novost bo vnaprej izražena volja staršev, kdo naj skrbi za otroka, če se jim kaj zgodi. Mogoča bo tudi sklenitev predporočne pogodbe, spodbujalo se bo mediacije v družinskih sporih.

Vzorec

pdf-download

Rezencija

pdf-downloadpdf-download

 

Format: B5
Vezava: Trda
Število strani: 1232
Izid: Januar 2019

 

Cena:
Cena brez DDV: 200,00 €
Opis

Družinski zakonik (DZ) je eden najpomembnejših zakonov, saj s svojo vsebino posega na najbolj občutljiva, ranljiva in marsikdaj tudi z osebno noto prežeta pravna razmerja. DZ je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil sprejet pred več kot 40 leti. Ob sprejemu je predstavljal sodoben družinskopravni zakon, ki je bil trikrat noveliran, a je vseeno nazadnje klical po nujnih spremembah. Komentar DZ bo podal pojasnila k zakonskim členom, kar bo vsem, ki se pri svojem delu (npr. sodniki, odvetniki, socialni delavci, notarji...) ali študiju srečujejo z zadevnim področje omogočil poglobljeno seznanitev z določenim vprašanjem. Pojasnila bodo vključevala tudi sodobno in pomembno sodno prakso, domačih in tujih sodišč, Sodišča Evropske unije ter Evropskega sodišča za človekove pravice. Zaradi možnosti razširjenega razumevanja tematike bodo v Komentar vključeni tudi relevantni domači drugi predpisi (npr. ZN, ZIRD, ZOI,...), drugi mednarodnopravni dokumenti (npr. OZN, HCCH), akti EU ter drugi viri, ki danes krojijo sodobne smernice na področju družinskega prava. Komentar DZ bo tako bistveno doprinesel k razumevanju področja, ki ga ureja novosprejeti DZ.