Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) s komentarjem novele ZIZ-L

Format: A5

Vezava: Trda
Število strani: 781
Izid: april 2018

Avtorica : dr. Anja Drev

 

Cena:
Cena brez DDV: 101,37 €
Opis

O noveli ZIZ-L

23. 2. 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki v izvršilni postopek vnaša pomembne spremembe in novosti. Z novelo se tako v zvezi s predlogi za izvršbo uvaja obveznost predložitve izvršilnega naslova pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova in obveznost opredelitve temelja zahtevka pri izvršbi na podlagi verodostojne listine. V okviru sprememb na področju pravnih sredstev velja izpostaviti uzakonitev (sicer omejene) možnosti revizije, spremembo pristojnosti višjih sodišč, pristojnost sodišča prve stopnje za izdajo nadomestnega sklepa, uvedbo ugovora zoper sklep o spremembi upnika in spremembo pravil o ugovoru tretjega. Poseben sklop sprememb je namenjen varstvu pravic dolžnika pri izvršbi na nepremičnino, ki je dolžnikov dom. V luči informatizacije in posodobitve izvršilnih postopkov je določena zakonska podlaga za spletne dražbe nepremičnin in premičnin. Posodobljen je postopek v zvezi s seznamom dolžnikovega premoženja, jasneje je urejen odlog izvršbe na predlog upnika. Velik delež sprememb je namenjen uskladitvi z določbami pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno. Na novo so urejene pristojnosti in postopek v zvezi z evropskim nalogom za zamrznitev bančnih računov, zaradi vključitve v sistem T2S pa so sprejete tudi spremembe pri izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje. Na področju izvršbe na premičnine spremenjene določbe o pravnih posledicah neuspešnega rubeža olajšujejo položaj dolžnika, kadar ni izgledov za uspešno izvršbo. Vendar pa na drugi strani položaj dolžnika otežujejo določbe, ki registracijo zarubljenega motornega vozila pogojujejo z overjenim dovoljenjem upnika. Novela določa zakonsko podlago za prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, spremembe pa posegajo tudi na področje poslovanja izvršiteljev.

O knjigi

V knjigi so na pregleden in sistematičen način predstavljene spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša novela ZIZ-L, poseben poudarek pa je namenjen obravnavi njihove uporabe v praksi, zaradi česar bo knjiga dobrodošel pripomoček vsem, ki se z izvršbo srečujejo pri svojem delu ali v zasebnem življenju.

V prvem delu knjige je podan primerjalni pregled doslej veljavnega in spremenjenega oziroma novega besedila posameznih členov. K posameznim z novelo prenovljenim členom je podan obsežen komentar, v katerem so tako s teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika predstavljene spremembe in na podlagi praktičnih primerov prikazan njihov pomen za stranke in udeležence izvršilnega postopka, sodišča, izvrševalce sklepov o izvršbi, centre za socialno delo in druge, ki se z izvršbo soočajo v praksi. Avtorica v komentarju posebej opozori tudi na probleme, ki jih je mogoče pričakovati ob uporabi prenovljenih določb, in ponudi nekatere rešitve.

V drugem delu knjige je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo ZIZ, v katerem so spremembe in dopolnitve, določene z novelo ZIZ-L, posebej označene.