Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD-rom POZ - Pogodbe o Zaposlitvi s pojasnili

CD-rom POZ
Pogodbe o Zaposlitvi s pojasnili
Akti in obrazci novega ZDR - 1
slika19
slika267
pogodbe

Iz vsebine

pdf-download

 

Cena:
Cena brez DDV: 60,00 €
Avtor(ica): mag. Nataša Štelcer
Opis

Avtor - mag. Nataša Štelcer
Založba - Poslovna založba MB, založništvo d.o.o.

Datum izida: december 2013

CD nudi širok pogled na področje pogodb o zaposlitvi ZDR-1.

Delo je kvaliteten pregled pogodb, aktov in obrazcev z pojasnili, urejajo področje »Pogodb o zaposlitvi ZDR-1«, od nastanka potrebe po delavcu, do prenehanja delovnega razmerja z vso potrebno zakonsko določeno dokumentacijo!

Eden od nosilnih stebrov CD-roma je del, v katerem je izpostavljena pogodba o zaposlitvi z vsemi prilogami akti in obrazci.

Drugi pomembnejši steber na CD-romu, ki urejajo pogodbena razmerja o zaposlitvi ZDR-1 je pogodba za izvedbo ukrepov o prenehanju delovnega razmerja, ki omogoča delavcu vso zakonsko pravico do uveljavitve pripadajočih pravic iz naslova ZDR-1! .

CD-rom je razdeljen na 6 zaokroženih delov:

Predstavljamo vam obrazce, ki vam po novem ZDR-1 zagotavljajo večjo fleksibilnost pri reševanju delovno pravnih vprašanj. Enostavna in hitra uporaba, vpisovanje vaših podatkov in izpis na vašem tiskalniku!

  • Pogodba o zaposlitvi;
  • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi;
  • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi;
  • Opozorila,
  • Sklepi o disciplinski odgovornosti;
  • Odločbe o odmeri in izrabi letnega dopusta;
  • Ter številni drugi akti in obrazci – več kot 30 vzorcev!

Obrazci so namenjeni lažjemu prepoznavanju in posledično izogibanju pravnim pastem, predvsem pa sprejemanju hitrejših, zanesljivejših in postopkovno pravilnejših odločitev, razlikujoč predvsem med dokumenti, listinami, akti, sklepi, ipd., ki so po ZDR-1 za delodajalca obvezni in dokumenti, ki so za delodajalca priporočljivi.

Avtorica: Nataša Štelcer, magister pravnih znanosti, strokovnjakinja in odvetnica, ima večletne praktične izkušnje na področju delovnega prava in prava socialne varnosti, tudi avtorica »Zakona ZDR s komentarjem in sodno prakso 2007«.