Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IZVRŠBA - izterjava denarnih terjatev

Področje civilnega izvršilnega postopka ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) iz leta 1998, ki je bil od takrat večkrat korenito noveliran. Z zadnjimi novelami je bil spremenjen in dopolnjen predvsem izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine ter izboljšan položaj upnika v izvršilnem postopku.
V izvršilnem postopku se lahko uveljavljajo denarne in nedenarne terjatve. V postopku zavarovanja, ki ga tudi ureja ZIZ, pa se denarne in nedenarne terjatve zavarujejo. Izterjava denarnih terjatev, kot ena najbolj perečih težav vseh upnikov, ki razpolagajo z izvršilnim naslovom ali verodostojno listino, je mogoča le v sodnem postopku. Zato sem se tokrat omejila le na izterjavo denarnih terjatev in skušala prikazati izvršilni postopek z vidika njegove praktične uporabe v povezavi s teoretičnimi izhodišči.

Iz vsebine

pdf-download

Format: A5
Vezava: Trda
Število strani: 546
Izid: 23. April 2015

 

RAZPRODANO!

 

Opis

Zaradi večje preglednosti in enostavnejše uporabe se v posameznih poglavjih pojavljajo rubrike:

Rubrika Klicaj (!) opozarja na določene »pasti« v postopku in na nekatere (največkrat neizrabljene) procesne možnosti strank v postopku. Lahko pa opozarja tudi na težave v praksi in na nekatera nerešena vprašanja.

V rubriki Sodna praksa (označeni s tehtnico)so zbrane odločbe (večinoma) višjih sodišč. Sodne praksa je povzeta iz njihovih podatkovnih baz. Najnovejša sodna praksa je vsekakor dragocen prispevek in vodilo vsem, ki zakon uporabljajo v praksi. Najpogosteje so uvrščena zgolj jedra odločb, včasih pa zaradi jasnejše opredelitve primera tudi del obrazložitve. Nekatere sodne odločbe so pospremljene tudi z mojim komentarjem. Odločbe imajo oznake sodišča, ki je posamezno odločbo izdalo (VSC - Višje sodišče v Celju, VSK - Višje sodišče v Kopru, VSL - Višje sodišče v Ljubljani, VSM - Višje sodišče v Mariboru) in opravilno številko zadeve.

Posebej (z rahlo sivo podlago) so označena nekatera daljša poglavja, namenjena nerešenim vprašanjem iz prakse in nekaterim opozorilom na nedosledno zakonsko ureditev ter informacijam, pregledom in vzorcem nekaterih tipskih pisanj.

Knjiga vključuje tudi neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju ter Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja.