Kontakt

PZ MB d.o.o.
Prečna ulica 16
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Matična številka 6291457000
Davčna številka SI73820709

Email: info.pz@amis.net

Copyright © 2014 PZ-MB d.o.o. izdelava spletnih strani StraniZaVas.com. Vse pravice pridržane.


Naročilo

Za naročilo knjig založbe PZ-MB d.o.o. izpolnite obrazec na spodnji povezavi:

Naročilo knjig

 

NOVOST!

 knjiga1-3d

gospo pravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podjetniško (korporacijsko) in davčno pravo

Knjiga »Podjetniško (korporacijsko) in davčno pravo« avtorjev izr. prof. dr. Dušana Jovanoviča, red.prof.dr. Borut Bratina in Davida Črešnika, ob pomoči strokovnega sodelavca Jake Premzla, predstavlja zaključeno celoto vsebinsko komplementarnih področij korporacijskega in davčnega prava.

Format: B5

Vezava: Trda
Število strani: cca 650
Izid: marca 2020

Cena: v prednaročilu -20% popusta

Cena:
Cena brez DDV: 112,00 €
Opis

V delu bo podan poudarek na pravu gospodarskih družb, ki je podvrženo nenehnim spremembam in prilagoditvam praksi gospodarskih subjektov in trenutnim gospodarskim razmeram v državnem in globalnem okolju. Hkrati je prav zelo hitro spreminjanje značilnost EU, in sicer v smeri večje fleksibilnosti in modernizacije, kar je tudi del prizadevanj Evropske unije za povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Navedene spremembe se odražajo tudi v aktualnosti predstavljenega področja z novitetami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), posebej z zadnjo novelo ZGD-1K. Stalnica sprememb pa je zagotovo davčna zakonodaja, ki je prepuščena primarno v urejanje nacionalnim sistemom, hkrati pa je tudi v določenih pogledih unificirana na nivoju EU. Obe dinamični področji bosta zato aktualno prikazani z zadnjimi spremembami in dopolnitvami zakonodaje v Sloveniji in EU in pripadajočo sodno prakso.

Knjiga bo razdeljena na več zaokroženih poglavij, ki se bodo medsebojno prepletala in tvorila celoto, hkrati pa bodo lahko uporabljiva kot posamezne vsebine za reševanje praktičnih izzivov v gospodarstvu in davčnih postopkih. Na začetku bodo predstavljeni nekateri temeljni korporacijsko-pravni pojmi, sledi celovito predstavljen statusni položaj gospodarskih družb (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, evropska delniška družba, komanditna delniška družba ter osebne družbe), samostojnega podjetnika (s.p.), kjer je poudarek na vsebinskem delu kapitalskih družb, njihovem strukturiranju (kapitalskem in upravljalskem), statusnem preoblikovanju in povezovanju. Sledilo bo poglavje teorije davčnega prava ter prikaz nacionalne davčne ureditve posameznih oblik davkov ter povezovanja korporacijskih davkov na strukturiranje in delovanje gospodarskih subjektov z aktualno zakonodajo in izsledki sodne prakse.

Celotnim povezanim vsebinam bo dodano tudi stvarno kazalo!